Ειρήνη Δρόσου


Η Ειρήνη Δρόσου είναι Λογοθεραπεύτρια και Φιλόλογος-Ειδική Εκπαιδευτικός/Παιδαγωγός. Aσχολείται με παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν Aναπτυξιακές Γλωσσικές sigma essays Διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία. Αποφοίτησε το 2004, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή, στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Παιδαγωγική. Συνέχισε τις σπουδές της, στο τμήμα Λογοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών από όπου έλαβε, όντας αριστούχος, το δεύτερο βασικό πτυχίο της και το τίτλο της Λογοθεραπεύτριας. Συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την ολοκλήρωση των σπουδών της στην Ειδική Αγωγή, στο τμήμα Special Education Needs του Πανεπιστημίου Liverpool John Moore University. Έχει ειδικευτεί στη Δυσλεξία κατέχοντας τον τίτλο σπουδών “P.G.C. in Dyslexia” από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την πιστοποίηση χρήσης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, έχει εξειδικευτεί στα εναλλακτικά συτήματα επικοινωνίας PECS, MAKATON, καθώς και στη δομημένη εκπαίδευση TEACCH. Επιπλέον σεμινάρια ειδίκευσης που έχει παρακολουθήσει αποτελούν “Το Μοντέλο των Κύκλων“(αυτισμός), “Social Stories and Comic strip conversation” (κοικωνικές ιστορίες),  how much mobic is safe Pills “Εισαγωγή στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση”. Έχει εκπαιδευτεί και έχει την άδεια χορήγησης των σταθμισμένων τεστ: “Δοκιμασία Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης” (τεστ αξιολόγησης άρθρωσης & φωνολογίας), του “Αθηνά Τεστ” (Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης) και ” http://simiwedsgbenga.com/?p=5174 Α τεστ Σχολικής Ετοιμότητας”. Επίσης, έχει εξειδικευτεί Buy beste ghostwriter agentur στη μέθοδο για το τραυλισμό, “The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention”

Έχει σειρά συμμετοχών σε ελληνικά σεμινάρια Δυσλεξίας – Μαθησιακών Δυσκολιών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχοντας βασικές σπουδές στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, προχώρησε στην παρακολούθηση συγκεκριμένων και των πιο σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και αποκατάστασης αυτών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρέχει τις υπηρεσίες της, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα με συνέπεια. Εργάστηκε ως αναπληρώτρια Λογοθεραπεύτρια στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου και ως ιδιώτης σε κέντρα Ειδικής Αγωγής. Στα πλαίσια της εθελοντικής της δράσης έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στις παρακάτω δομές: «ΕΘΜΑ»  (Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές online ) και στο  Purchase http://www.arkapac.com/?p=7132 «Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαιδεύσεως Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος». Πλέον παρέχει τις υπηρεσίες της ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Λογοπεδικών το 2010 (IALP). Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.) όπου διετέλεσε και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.