Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο Ινστιτούτο λόγου & Ομιλίας παρέχεται η δυνατότητα Διάγνωσης και Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται με την χρήση συγκεκριμένων αξιολογητικών, αποτέλεσμα ερευνών πάνω στη φύση, την αιτιολογία και τη συμπτωματολογία των δυσκολιών στους γνωστικούς τομείς που παίζουν κύριο ρόλο στη μάθηση.

Στην Έκθεση Αξιολόγησης καταγράφονται τα αποτελέσματα αναλυτικά, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες και στον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης του εκάστοτε αξιολογούμενου μαθητή.

Η προηγηθείσα λεπτομερής Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας του μαθητή, αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Αποκατάστασης.

Η Αξιολόγηση διαρκεί 60 – 90 λεπτά κατά περίπτωση.

purchase aristocort ointment

 Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης δεν είναι κάτι στατικό. Ανά 4 μήνες ο μαθητής επαναξιολογείται. Σκοπός αυτής της διαδικασίας αποτελεί, τόσο ο έλεγχος της ανταπόκρισης του μαθητή στο πρόγραμμα αποκατάστασης, όσο και αναπροσαρμογή των αρχικών στόχων και επαναπροδιορισμός νέων..

Cheap online Buy Cheap Order online