Πρόγραμμα HolEd


Η μετάβαση στην 1η δημοτικού σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αλλά κι ένα πολύ δύσκολο βήμα στη ζωή ενός παιδιού. Το παιδί πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, νέα πρόσωπα, αλλά και νέες πρωτόγνωρες απαιτήσεις.  Αυτές οι συνθήκες έρχονται να συμπληρώσουν την ούτως ή άλλως επίπονη και απαιτητική διαδικασία εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης. Επιπλέον, το άγχος του παιδιού μεταφέρεται και στο σπίτι και βιώνεται κι από τους γονείς οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις πρέπει να εξασφαλίσουν χρόνο για τη βοήθεια των νέων μαθητών.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η 1η δημοτικού μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι και μια χαρούμενη εμπειρία, τόσο για τα παιδιά , όσο και για τους γονείς τους, εάν το παιδί  μεταβεί στο δημοτικό  κατάλληλα προετοιμασμένο.

Το  Cheap πρόγραμμα HolEd δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών που φοιτούν στο νήπιο  και εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για κάθε παιδί που ετοιμάζεται να παρακολουθήσει το “μεγάλο σχολείο”.  Δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά για Cheap ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για την 1η Δημοτικού κατάλληλο για κάθε παιδί.

Το πρόγραμμα HolEd έχει τη δυνατότητα προσαρμογής των στόχων στις ανάγκες του κάθε παδιού. Προηγείται άλλωστε του προγράμματος, αναλυτική αξιολόγηση.  Το πρόγραμμα ξεκινά με την ανάπτυξη προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων και ολοκληρώνεται με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Παράλληλα εμπλουτίζεται με την ενίσχυση του προφορικού του λόγου σε επίπεδο αφήγησης και ανάπτυξης λεξιλογίου, της συγκέντρωσης και της προσοχής του.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, μπορείτε να περιμένετε το παιδί σας να πάει σχολείο γνωρίζοντας ήδη:

Το πρόγραμμα έχει κατά μέσο όρο 3 μήνες διάρκεια με πιθανή απόκλιση. Άλλωστε πρέπει να θυμόμαστε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ατομικές συνεδρίες ή σε μικρά τμήματα 3 παιδιών. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας και επωφεληθείτε οικονομικότερου πακέτου. how much is a ventolin inhaler